Hledáme partnery

Synergie plynoucí ze spolupráce

 • Spojení s Benzinou, nejdynamičtěji se vyvíjející značkou na trhu, zvýší atraktivitu Vaší ČS a přinese nové zákazníky. Reálný vývoj prodejů posledních let v síti Benzina vykazuje nárůsty v řádu desítek procent. Silnější značka a zapojení v uceleném řetězci umožňuje flexibilní cenovou optimalizaci v závislosti na vývoji nákupních cen.
 • Spojení s Benzinou znamená spojení s Unipetrolem, a tedy konkurenčně příznivé nákupní ceny PHM a stabilní a dlouhodobě zajištěné dodávky vysoce aditivovaných PHM prostřednictvím vlastní dceřiné společnosti Petrotrans, s. r. o., největšího dopravce PHM v ČR.
 • Marketingové soutěže organizované Benzinou jsou předpokladem pro příchod dalších dalších zákazníků vyhledávající výhody.
 • Zákazníci využívající karty Benzina již budou moci tankovat a nakupovat u Vaší ČS stejně jako zákazníci využívající co-brandové platební karty a další tankovací karty jiných společností.
 

Co Vám nabízíme

 • Především nabízíme rovnocennou partnerskou spolupráci v oblasti čerpacích stanic a možnost provozování Vaší ČS pod značkou Benzina.
 • Jistotu spolehlivého celoročního zásobování kvalitními PHM s certifikátem "Pečeť kvality" (udělovaným nezávislou akreditovanou laboratoří) prostřednictvím Unipetrolu RPA, s. r. o. a dlouhodobě konkurenčně příznivé ceny.
 • Stanovení ceny PHM na principu UIC (Unipetrol Index Czech).
 • Zapojení do systému aktivní akceptace platebních karet Benzina.
 • Účast na pravidelných marketingových akcích celo-síťového rozsahu a také poradenství v otázkách souvisejících s provozováním ČS: bezpečnostní, ekologické, právní a ekonomické poradenství + seznamování se všemi aktualizovanými relevantními právními předpisy.
 

Investice Benzina do partnerské ČS

 • Benzina přebarví ČS do jednoho z dohodnutých vizuálů na vlastní náklady a riziko (cenový totem, reklamní prvky, barvy).
 • Benzina dodá moderní řídící a pokladní systém s možností akceptace tankovacích karet Benzina.
 

Co očekáváme od Vás

 • Rostoucí kvalitu služeb poskytovaných na Vaší ČS
 • Dodržování vysokých standardů při styku se zákazníky
 • Vysokou úroveň čistoty a stavu ČS
 • Seriózní, partnerský přístup ke vzájemné spolupráci
 • Trvale dobrou propagaci značky Benzina
 

Co požadujeme

 • Licenční poplatek za používání značky.
 • Přijatelnou výši poplatku z každého prodaného litru PHL, výše bude stanovena s ohledem na stávající nebo předpokládané prodeje PHM.
 

 

Zásady ochrany osobních údajů

©2016 UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod