Spolupráca s BENZINOU

Hľadáme nových franchisových partnerov 

Ponúkame rovnocennú partnerskú spoluprácu vrátane poradenstva v otázkach súvisejúcich s prevádzkou čerpacej stanice. Vďaka spojeniu so silnou značkou budete mať istotu celoročného zásobovania kvalitnými PHM s certifikátom Pečať kvality udelovaným nezávislým akreditovaným laboratóriom. 

Na vlastné náklady dodáme moderný riadiaci a pokladničný systém s možnosťou akceptácie tankovacích kariet BENZINA. Čerpaciu stanicu upravíme do nášho vizuálu. Tiež vás podporíme marketingovými akciami, ktoré na vaše stanice privedú nových zákazníkov. 

Čo očakávame od vás? 

Záleží nám na kvalite služieb poskytovaných v rámci našej značky, preto hľadáme serióznych a profesionálnych partnerov

Rastúca kvalita služieb

Očakávame vysoký štandard pri poskytování služieb, komunikácii so zákazníkmi a udržiavaní stavu a čistoty čerpacej stanice.

Licenčné poplatky

Za používánie značky platia franchisové čerpacie stanice licenčné poplatky.

Poplatok z predaja PHM

Za každý predaný liter sa platí poplatok vo výške, ktorá bude stanovená s ohľadom na súčasné alebo predpokladané predaje PHM.

Skvelý prístup

Hľadáme partnerov so serióznym prístupom k spolupráci.