BENZINA TANK KARTA

Široká akceptační síť

Platebními kartami Benzina TANK KARTA můžete platit v České republice na většině čerpacích stanic. Jmenovitě na všech stanicích BENZINA, Express24, SHELL, OMV, AVANTI a ČEPRO-EUROOIL a na Slovensku u všech stanic SLOVNAFT. Kartu je rovněž možno využít pro platbu mýta v ČR.

Finanční výhody

Karty Benzina umožňují motoristům na čerpacích stanicích naší společnosti kupovat pohonné hmoty s finanční úsporou. Každému majiteli platební karty Benzina poskytujeme slevu z ceny pohonných hmot, nulový servisní poplatek a bezplatné vedení účtu. Významnou výhodou BENZINA TANK KARTY je, že zákazník nemusí skládat tak vysokou zálohu díky možnosti variabilního nastavení platebních podmínek.
Majitelé či správci vozových parků mají díky naší platební kartě detailnější přehled o účtech, veškeré vystavené daňové doklady zdarma, zjednodušenou a efektivnější kontrolu výdajů za pohonné hmoty, zajištěný bezhotovostní platební styk na čerpacích stanicích pro všechny své zaměstnance a samozřejmě značnou finanční úsporu pro firmu.

Další výhody

Zákazník při tankování dostane detailní doklad o nákupu, který je možné online porovnat se stavem uskutečněných transakcí prostřednictvím Zákaznického účtu. Přístup k zákaznickému účtu je zcela zdarma a jeho prostřednictvím má zákazník kromě historie transakcí přístup k veškerým daňovým dokladům, proběhlým platbám a nejrůznějším reportům. Prostřednictvím Zákaznického portálu rovněž může měnit nastavení karet – jejich limitů a omezení. Každé kartě je možno nastavit povinnost řidiče zadávat stav km a tento údaj následně používat pro vyhodnocení spotřeby.

BENZINA TANK KARTA se vydává v základním nastavení takto:

Typ karty

Nastavení omezení produktů

Denní limit Kč

Týdenní limit Kč

Měsíční limit Kč

Osobní auto

Všechny PHM

Mycí linka

skupiny zboží bezprostředně související s provozem vozidla (provozní náplně, náhradní díly…)

6.000

12.000

20.000

Dodávka

12.000

24.000

40.000

Nákladní auto

32.000

80.000

150.000


Odběrová bonifikace platebních karet

Za kalendářní měsíc (zúčtovací období) přísluší klientovi bonus z dosažené hodnoty obratu klienta (v Kč) jako celku za pohonné látky (benzin, nafta, LPG). Odběrová bonifikace se nevztahuje na zákazníky, vůči nimž má UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod, jakékoli pohledávky.

Zúčtovací období

Zúčtovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc, za který se vystavuje pro zákazníka souhrnný doklad.

Služby bez poplatku

Vedení účtu, transakce, souhrnný daňový doklad, výpis požadovaných a inkasovaných částek, rekapitulace k daňovému dokladu dle druhu zboží, přístup na zákaznický portál.


→ VSTUP PRO DRŽITELE BENZINA TANK KARTY

 

Prostřednictvím Zákaznického portálu můžete spravovat své platební a předplacené karty Benzina, zobrazovat a stahovat přehledy čerpání, získat kopie daňových dokladů, sledovat stav pohledávek a plateb.


Mám zájem o nezávaznou nabídku na BENZINA TANK KARTu

Firma:
Jméno:
Příjmení:
Ulice:
Obec:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Počet osobních aut:
Počet dodávek:
Počet nákladních aut:
Průměrná měsíční spotřeba v litrech:
Mám zájem o:

Zásady ochrany osobních údajů

©2016 UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod