NATURAL 95

​Automobilový benzin BA 95 Natural je dodáván podle normy ČSN EN 228.  Jedná se o automobilový benzin bezolovnatý, v kategorii SF (bezsirný). Tento automobilový benzin patří mezi nosné druhy v prodejním sortimentu automobilových benzinů společnosti BENZINA, jeho podíl dosahuje přes 90 %.
pokračování

DIESEL TOP Q

​Diesel Top Q je dodáván podle normy ČSN EN 590 – motorová nafta pro mírné klima.
Jedná se o nadstandardně aditivovanou motorovou naftu. Aditivací se zlepšují užitné vlastnosti motorové nafty v souladu s požadavky výrobců dieselových motorů.
pokračování

CNG

Compressed Natural Gas, čili stlačený zemní plyn, je moderní ekologické palivo dodávané v kvalitě dle normy ČSN 65 65 17. Jde o směs uhlovodíků, v níž největší zastoupení má metan. Při spalování zemního plynu dochází k výraznému snížení všech emisí:
pokračování

Reakce našich zákazníků

3.6.2014 - Natural 95

Hezký den, se zájmem dlouhodobě sleduji (jako obyčejný zákazník) různé testy a v řadě případů i tzv. “zaručené informace” o kvalitě pohonných hmot.

pokračování

GARANCE KVALITY POHONNÝCH LÁTEK

​V průběhu ledna a února byla provedena mimořádná kontrola nízkoteplotních vlastností prémiové nafty VERVA. Parametr filtrovatelnosti u všech vzorků splnil deklarovanou hodnotu minus 26 stupňů Celsia.
pokračování

©2016 UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod