EFECTA 95

Automobilový benzin EFECTA 95 je dodáván podle normy ČSN EN 228.  Jedná se o aditivovaný benzin bezolovnatý, v kategorii SF (bezsirný). Tento typ paliva patří mezi nosné druhy v prodejním sortimentu automobilových benzinů společnosti BENZINA, jeho podíl dosahuje přes 90 %.

pokračování

EFECTA Diesel

EFECTA Diesel dodávána podle normy ČSN EN 590 – motorová nafta pro mírné klima.
Jedná se o nadstandardně aditivovanou motorovou naftu. Aditivací se zlepšují užitné vlastnosti motorové nafty v souladu s požadavky výrobců dieselových motorů.

pokračování

CNG

Compressed Natural Gas, čili stlačený zemní plyn, je moderní ekologické palivo dodávané v kvalitě dle normy ČSN 65 65 17. Jde o směs uhlovodíků, v níž největší zastoupení má metan. Při spalování zemního plynu dochází k výraznému snížení všech emisí:
pokračování

GARANCE KVALITY POHONNÝCH LÁTEK

​Jedním z nejvýznamnějších procesů systému managementu jakosti, podle ISO 9001, je v naší společnosti inspekce jakosti prodávaných paliv. 
pokračování

©2016 UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod